Visnings- och söksida.       Åter till startsidan!                     
 
Skriv in ditt sökord här och klicka på "Sök": 
Sök på ett eller flera ord, t.ex. för och efternamn.
  Ditt sökord var: bil     
Aktuell sida:5 Totalt antal sidor:5 Antal bilder per sida:10 sista sidan: 5 sökord: bil sökord2: Bil sökord3: bil
textinformationbild
Bildtext:
Ur noteringar av Ossian Friberg från 1960-talet: När järnbruksdriften upphörde i Moviken revs kolugnarna för tillverkning av träkol (utom en). På bild ser man slaggstenshögar efter rivna ugnar, kvarvarande ugnen på bild revs också. Totalt fanns sju kolugnar. Fram till dessa dörrar och alla andra ugnar har jag med parhästar kört fram kolved. Arbetstiden var då 12 timmar. Huset till vänster är nu också rivet. Mannen på bild var svåger till ”Tupp-Sven”.

Sökord: hus, kolugn, ruiner, man,
Motivkategori:byggnader
Id:227
Fotograf: Ossian Friberg
Fotoår: 1930-tal
Bildnummer: sob-yh-53
Förening: Forskarföreningen släkt och bygd i Bollnäs
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Bjuråker, Moviken
Teknik: Inskannat foto
Rättighet: Forskarföreningen släkt och bygd
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: samling Y Hedrén/S Perzon
Skick: ganska bra
Reg av: Hans E
Reg datum: 2009-11-19

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Ur Ossian Fribergs noteringar på 1960-talet: Järnmalmen hämtades från gruvor i bl.a. Roslagen, och kom till Hudiksvall med skutor. Sen forslades malmen med järnväg till Näsviken för att sen fraktas med pråmar över Dellen till Moviken. Bilden visar malmkajen i Moviken. På bilden syns också malmkranen samt lastade malmvagnar förspända med köroxar. Jag har själv varit med och kört dessa oxar en sommar, och sommaren därpå blev jag ”befordrad” till bromsare. Det vita huset som syns innehöll en ångmaskin som drev kranvinschen. Bilden är en reproduktion av ett gammalt foto.

Sökord: män, byggnader, vagnar, kran, djur, oxar
Motivkategori:arbete
Id:228
Fotograf: okänt
Fotoår: sent 1800-tal?
Bildnummer: sob-yh-54
Förening: Forskarföreningen släkt och bygd i Bollnäs
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Bjuråker, Moviken
Teknik: Inskannat foto (reproduktion)
Rättighet: Forskarföreningen släkt och bygd
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling: samling Y Hedrén/S Perzon
Skick: dåligt
Reg av: Hans E
Reg datum: 2009-11-19

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Det fanns en del malmpråmar som fick gå till botten vid kajen i Moviken när dom inte längre behövdes. Bilden visar en av dessa pråmar som av takställningen att döma har använts för någon utflykt? Mannen på bild är Reinhold Fernström (skolkamrat till Ossian Friberg)

Sökord: båtasr, brygga, man, pråm
Motivkategori:sjöfart
Id:229
Fotograf: Ossian Friberg
Fotoår: 1950-tal?
Bildnummer: sob-yh-55
Förening: Forskarföreningen släkt och bygd i Bollnäs
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Bjuråker, Moviken
Teknik: Inskannat foto
Rättighet: Forskarföreningen släkt och bygd
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: samling Y Hedrén/S Perzon
Skick: bra
Reg av: Hans E
Reg datum: 2009-11-19

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Bild från ångbåtskajen i Moviken sedan järnbruket upphört. Till vänster ligger en pråm på sjöbottnen, men den till höger flöt ännu när bilden togs 1935. Framför pråmen syns skorstenen till bruksbåten Tamm. Stora huset till vänster var ångbåtsvedboden. Allt på bilden är nu helt borta. (noteringar från 1960-talet)

Sökord: båtar, pråmar, byggnader, hus, magasin, brygga
Motivkategori:sjöfart
Id:230
Fotograf: Ossian Friberg
Fotoår: ca 1935
Bildnummer: sob-yh-57
Förening: Forskarföreningen släkt och bygd i Bollnäs
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Bjuråker, Moviken
Teknik: Inskannat foto
Rättighet: Forskarföreningen släkt och bygd
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: samling Y Hedrén/S Perzon
Skick: bra
Reg av: Hans E
Reg datum: 2009-11-19

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Bjuråker, Tomsjö. Sittande; Hulda Larsson. Fr.v. Elsie Bäcklund, Per Andersson, Gunhild Flodman och Edit Bergman. Släktskapet till bildägaren är; Hulda:mormor, Elsie:mamma, Gunhild och Edit:mostrar.

Sökord: kvinnor, man, byggnad, utomhusmiljö
Motivkategori:familjebild
Id:234
Fotograf: okänd
Fotoår: okänt
Bildnummer: ulwa-048
Förening: Enångers Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg Bjuråker
Teknik: inskannat s/v foto
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: privat
Skick: ganska bra
Reg av: SL
Reg datum: 2010-06-23

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Finalisterna på parad, Tåparkens ”midsommarflicka 1952". 1 Barbro Åström Gnarp, 2 2 Karin Jönsson Delsbo, 4 Ingrid Westerberg Bjuråker, 5 Elsie Flyrén Bjuråker, 6 Margit Wetterlind Hudiksvall, 7 Marianne Hellin Sundsvall, 8 Marianne Berglund Tallåsen, 9 Ulla Berg Östersund

Sökord: gruppbild, kvinnor, tävling,
Motivkategori:gruppfoto
Id:242
Fotograf: okänt
Fotoår: 1952
Bildnummer: ssto-035
Förening: Njutångers Hembygdsförening
Land: se
Motivplats: GTävleborg, Bjuråker?
Teknik: Inskannat foto
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: privat
Skick: bra
Reg av: Hans E
Reg datum: 2011-07-14

redigera

textinformationbild
Bildtext:
arbetsstyrkan poserar framför fotografen. Enligt notering på kortet skall detta vara Strömbacka bruk

Sökord: arbetare, fabrik, indusrti, gruppbild, smedja
Motivkategori:gruppfoton
Id:246
Fotograf: S Eriksén Västervik
Fotoår: omkring 1900?
Bildnummer: gha-723
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: se
Motivplats: Gävleborg, Bjuråker, Strömbacka
Teknik: Inskannat foto
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling: privat
Skick: ganska bra med visst slitage
Reg av: HE
Reg datum: 2012-03-14

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Johan Olsson med hustrun Anna-Greta f Strand. (gifte sig år 1888) Här med barnaskaran med efternamn Johansson. Noterade namn utan inbördes ordning: Edla, Anna, Olof, Lars, Johan, Karin, Maria, Stina, Berta, Sigrid, Margareta, Emma, Johan, Erik,

Sökord: gruppfoto, gruppbild, män, kvinnor, gruppfoton
Motivkategori:familjebild
Id:247
Fotograf: okänt
Fotoår: omkring 1910
Bildnummer: guer-01
Förening: Njutångeras hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Bjuråker
Teknik: inskannat fotografi
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: privat
Skick: ganska bra men vis oskärpa
Reg av: SL/HE
Reg datum: 2012-04-19

redigera

textinformationbild
Bildtext:
En notering uppger att detta är ett rallarlag som byggde eller underhöll den smalspåriga järnvägen mellan Moviken och Strömbacka

Sökord: gruppfoto, män, spadar
Motivkategori:gruppbild
Id:251
Fotograf: okänt
Fotoår: sent 1800-tal
Bildnummer: labu-414
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: se
Motivplats: Gävleborg, Bjuråker
Teknik: Inskannat foto
Rättighet: Enångers hembygdsförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: Bureborg
Skick: mindre bra
Reg av: HE
Reg datum: 2017-11-16

redigera