Anders Bergström

  Vårt hittills enda fotografi på Anders Bergström.
Anders Bergström är den fotograf som vi egentligen vet minst om, vilket kanske inte är så konstigt med tanke på att han var verksam i ett tidigt skede och under en rätt kort tid. Han var Enångers första yrkesverksamma fotograf. Vi vet egentligen inte så mycket om honom, och de uppgifter som redovisas är huvudsakligen hämtade ut Eliot Burmans forskning (hembygdsforskare mm – tillika författare av boken ”Enångers socken”).

Anders Bergström levde mellan 1843 och 1911. Han etablerade sig i fotografiyrket någon gång på 1870-talet och höll på fram till tidiga 1890-talet. Han var bosatt i Tosätter, Grindberget (Grimbo). Till yrket var han finsnickare och målare. En osäker uppgift talar om att han var utsatt för någon händelse som gjorde honom delvis handikappad, vilket medförde att han blev fotograf.
Finsnickare som han var, så tillverkade han själv sin ateljékamera.
Var hans fotoateljé var belägen är inte fastställt, men sannolikt låg den i Grimbo eller på någon annan plats i Tosätter.
Inga fotooriginal i form av glasplåtar från A Bergström är kända, däremot förfogar Enångers hembygdsförening över ett antal kabinettkort märkta "A Bergström". Dessa
kan sökas här på sockenbilder.se.
Det enda fotografi på Anders Bergström som vi hittills fått fram, är denna rastrerade bild, som tyvärr är i mycket dåligt skick. Fotot skall enligt uppgift vara taget av ”honom själv”.


En anmärkningsvärd detalj är att Enångers släktbok indikerar att han skulle ha 18 barn.


Tillbaka...
Alla bildrättigheter tillhör Enångers Hembygdsförening om inte annat anges. Ansvarig utgivare Hans Ekbrink.Antal besökare sedan 11 januari 2011: 2880                                                                         Till våra supportsidor