Tekla Svensson

  Erikas dotter Tekla Svensson, fotograf, som tog över efter modern Erika.
Mot slutet av 1930-talet tog successivt Erika Nordins dotter Tekla Svensson (1897-1954) över ansvaret för moderns fotoverksamhet. Gränsen mellan fotograferna Erika kontra Tekla är oklar, och de flesta bilderna är ändå redovisade under Erika Nordin.

Rörelsen minskade i omfattning och upphörde under det tidiga 1940-talet även om Tekla
fortsatte som flitig amatörfotograf.

Tekla gjorde sig vidare mycket känd som duktig konstnär, såväl skulptris som målare. Otaliga är de välgjorda gårdsbilderna, liksom andra motiv. Dessa finns främst inom socknen.


Tillbaka...
Alla bildrättigheter tillhör Enångers Hembygdsförening om inte annat anges. Ansvarig utgivare Hans Ekbrink.Antal besökare sedan 11 januari 2011: 2792                                                                         Till våra supportsidor