Walborg Rosin

  Fotografen Walborg Rosin. Foto från omkring år 1910.
Den fjärde av Enångers yrkesfotografer, Walborg Rosin, levde mellan 1876-1951.
Sannolikt var hon skolad hos en yrkesfotograf i Umeå. Hon etablerade sin verksamhet omkring år 1907 och lät bygga en fotoateljé i Svedja (ungefär mitt för infarten till nuvarande skolan i Enånger).

Tyvärr finns inget kvar av hennes fotooriginal. En skröna talar om att alla fotonegativ grävdes ner i potatislandet i samband med att fotoateljén revs. Dock finns ett rätt stort antal porträttbilder (kabinettkort) bevarade.
Walborg var i huvudsak porträttfotograf, men även en del miljöbilder är kända. Hon torde ha varit yrkesverksam fram till ungefär år 1933, då hon gifte sig med postmästare Broberg.
På den tiden sågs det inte som ”fint” att gifta kvinnor skulle yrkesarbeta, vilket enligt sägen alltså skulle ha inneburit slutet för fotograferandet.

Under 1910 och 1920-talen förefaller det som om Walborg och Erika Nordin var ungefär jämbördiga i frågan om bildproducerandet.


Tillbaka...
Alla bildrättigheter tillhör Enångers Hembygdsförening om inte annat anges. Ansvarig utgivare Hans Ekbrink.Antal besökare sedan 11 januari 2011: 2495                                                                         Till våra supportsidor