Visnings- och söksida.       Åter till startsidan!                     
 
Skriv in ditt sökord här och klicka på "Sök": 
Sök på ett eller flera ord, t.ex. för och efternamn.
  Ditt sökord var: flygfoton     
Aktuell sida:1 Totalt antal sidor:4 Antal bilder per sida:10 sista sidan: 4 sökord: flygfoton sökord2: Flygfoton sökord3: flygfoton
textinformationbild
Bildtext:
Nordmyr (Wallins) ö Bölan, flygfoto

Sökord: flygbild, byggnader, hus,
Motivkategori:flygfoton
Id:85
Fotograf: okänt
Fotoår: omkring 1940
Bildnummer: xx-priv-98
Förening: Enångers Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger, Bölan
Teknik: Inskannat foto 8 x 16
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling:
Skick:
Reg av:
Reg datum: PA

redigera

textinformationbild
Bildtext:
flygfoto öven Finnika med skolan, Konsum och lärarbostad

Sökord: byggnader, flygfoto, vykort, flygbild
Motivkategori:flygfoton
Id:2243
Fotograf: Aero Nord Stockholm
Fotoår: 1950-tal
Bildnummer: nf-priv-15
Förening: Enångers Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger, Finnika
Teknik: inskannat vykort
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: privat
Skick: bra
Reg av: Hans E
Reg datum: 2007-02-28

redigera

textinformationbild
Bildtext:
flygfoto över de centrala delarna av Enånger, den dominerande byggnaden i centrum är IOGT-lokalen. Anläggningen i centrum främst på bilden är en rävfarm, belägen intill den numera nerlagda Uno-X macken vid E4

Sökord: vy, flygfoto,
Motivkategori:flygfoton
Id:2492
Fotograf: Lilljeqvist
Fotoår: sent 30-tal?
Bildnummer: vyk-brg-1
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger
Teknik: inskannat vykort
Rättighet: A/B flygtrafik Stockholm
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: Britagården
Skick: bra
Reg av: Hans E
Reg datum: 2007-04-11/2007-05-15

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Flygfoto över Borins i Svedja, Svedja 1:3. Knappt urskiljbart på denna bild är en man som sitter på huggkubben på vedbacken. Han uppges vara C W Borin och han dog 1955 och bodde något/några år på ålderdomshemmet i Tosätter så fotot är tagit tidigt 1950-tal.

Sökord: flygfoto, Svedja, bondgård, Borin
Motivkategori:flygfoton
Id:2626
Fotograf:
Fotoår: tidigt 1950-tal
Bildnummer: kb-priv-2
Förening: Enångers Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger, Svedja
Teknik: inskannat vykort
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling: Kristina Borin
Skick: skaplig
Reg av: Kristina Borin
Reg datum: 2007-05-03/2008-12-08

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Flygfoto över gamla ålderdomshemmet i Tosäter Enånger (brann 1958) Gården kallades fattiggårn.

Sökord: flygfoto, byggnader, ålderdomshem,
Motivkategori:flygfoton
Id:2751
Fotograf: okänd
Fotoår: 1950-tal
Bildnummer: xx-hbf-16
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger Tosätter
Teknik: inskannat foto
Rättighet: Enångers hembygdsförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling: Enångers hembygdsförening
Skick: bra, men ett veck
Reg av: Hans E / S. Fredriksson
Reg datum: 2007-07-17/2008-04-17

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Vykort med flygfoto över Jon-Pers gård i Bäckmora, Enånger. 1919 övertogs gården av Jonas och Per Persson,(far och son) som innan dess drev en bondgård i Nikåra, Njutånger. Efter deras död drevs gården vidare av sonen John Persson och numera äger hans son Göran Persson gården.

Sökord: gård, byggnader, flygfoton
Motivkategori:vy
Id:4629
Fotograf: okänd
Fotoår: okänt
Bildnummer: Backmora-1-priv
Förening: Enångers Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger, Bäckmora
Teknik: Inskannat foto
Rättighet: Eva Edström
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling: Eva Edström
Skick: gott
Reg av: Eva E
Reg datum: 2008-08-27

redigera

textinformationbild
Bildtext:
vy över Enånger med kyrkan i centrum.

Sökord: kyrkor, kyrka, skola, byggnader, hus, vykort, flygfoton
Motivkategori:vy
Id:4696
Fotograf: okänd
Fotoår: omkr 1950?
Bildnummer: en-kyrk-1
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger, Svedja
Teknik: inskannat vykort
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: enångers församling
Skick: ganska bra
Reg av: Hans E
Reg datum: 2008-09-19

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Vy över kyrkan, skolan Mosebacke mm. Notera villor under byggnad på Mosebacke

Sökord: flygfoton, byggnder, skola, kyrka, kyrkor
Motivkategori:vy
Id:4697
Fotograf: Svensk flygfoto, Stuvsta
Fotoår: ca 1958
Bildnummer: en-kyrk-2
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger, Svedja
Teknik: inskannat vykort
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: enångers församling
Skick: ganska bra
Reg av: Hans E
Reg datum: 2008-09-19

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Flygfoto över Borka

Sökord: flygfoton, byggnader, skärgård, hus, gårdar
Motivkategori:vy
Id:4700
Fotograf: okänd
Fotoår: omkr 1980?
Bildnummer: en-kyrk-5
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger, Borka
Teknik: inskannat rastrerat vykort
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: Enångers församling
Skick: skapligt
Reg av: Hans E
Reg datum: 2008-09-19

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Flygfoto över centrala Enånger med nya kyrkan i centrum

Sökord: flygfoton, kyrkor, byggnader, hus, gårdar
Motivkategori:vy
Id:4702
Fotograf: okänd
Fotoår: omkr 1980?
Bildnummer: en-kyrk-7
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger, Svedja
Teknik: inskannat rastrerat vykort
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: Enångers församling
Skick: ganska bra
Reg av: Hans E
Reg datum: 2008-09-19

redigera