Visnings- och söksida.       Åter till startsidan!                     
 
Skriv in ditt sökord här och klicka på "Sök": 
Sök på ett eller flera ord, t.ex. för och efternamn.
  Ditt sökord var: gruppfoto     
Aktuell sida:1 Totalt antal sidor:246 Antal bilder per sida:10 sista sidan: 246 sökord: gruppfoto sökord2: Gruppfoto sökord3: gruppfoto
textinformationbild
Bildtext:
Flickor runt kaffebordet, stående längst upp till vänster; Ida Borin, född Bergström i Östby Enånger. Hon bodde kvar i föräldrahemmet i Östby hela sitt liv. Andra namn: Elsa Bergström, Henriksson, Margareta Bohlin. Nr 2 från höger längst fram är Siri Hallberg i Bro. På bilden även Dagny Burman Greta Wiklund och Anna Julin

Sökord: gruppfoto, barn, flickor,
Motivkategori:gruppbild
Id:7
Fotograf: Erika Nordin
Fotoår: 1915-1920
Bildnummer: en-a-51
Förening: Enångers Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger
Teknik: inskannad glasplåt 12 x 16 cm
Rättighet: Enångers hembygdsförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling: Enångers Hembygdsförening
Skick: skapligt men fuktskadat
Reg av: Hans E
Reg datum: 2007-05-02 (rev)/2011-01-13/2014-09-20

redigera

textinformationbild
Bildtext:
En grupp okända människor framför ett hus. Sannolikt det hus som idag ligger under adress Tytterövägen 4 i Oppänge, Enånger. Numera att betraktas som fritidsboende. En uppgift anger att stenhuggare Harald Nilsson (f 1885) och hustrun Hulda bodde i huset kanske ända in på 1950-talet. Efter koll på detaljförstoring så ses det som sannolikt att personerna 3 och 4 från vänster är just Hulda och Harald i rätt unga år, vilket visar att bilder bör vara från tiden omkring 1910.

Sökord: gruppfoto, byggnad, hus, män, kvinnor, cykel
Motivkategori:byggnader
Id:11
Fotograf: Erika Nordin
Fotoår: tidigt 1900-tal
Bildnummer: en-a-74
Förening: Enångers Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger
Teknik: inskannad glasplåt 18x 24
Rättighet: Enångers hembygdsförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling: Enångers hembygdsförening
Skick: bra
Reg av: reviderad: Hans E
Reg datum: rev 2007-11-08/2019-11-20

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Johan Hansson. Snickare bosatt i Östby 2, sen sågverksägare i Bro Furuberg. (18621207-19360920), Hustrun: Emma Kristina Ersdotter (18641121-1934) samt alla deras tolv barn. Båda makarna födda i Ö Bölan. Hustrun Emma från Karl Ers, Johan från Hans Jons. En datering av fotot blir ca 1913. En av Johans söner uppges vara Algot Johansson, en sonson Rune Johansson och en sonsonson Lars Johansson, bosatt i Stockholm. Kompletterande bildsynpunkter om barnaskaran: Carl Algot Byggmästare bos i Bro f.1891. Hilda Elisabet f.1893. Anders Olof Byggmästare bosatt i Oppänge f.1895. Anna Vilhelmina f.1902. Johan Axel. Gustaf Vilhelm. Ingrid Arvida, Per Arvid. Elsa Katarina. Ernst Viktor. August Valter. Hans Erik. (August Valter på bilden är ju pappa till den icke helt okände Jazzmusikern Jan Johansson)

Sökord: män, kvinnor, barn, gruppbild
Motivkategori:gruppfoto
Id:13
Fotograf: Erika Nordin
Fotoår: ca 1913
Bildnummer: en-a-76
Förening: Enångers Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger
Teknik: inskannad glasplåt 18x 24
Rättighet: Enångers hembygdsförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling: Enångers Hembygdsförening
Skick: bra
Reg av: Reviderat: Hans E
Reg datum: Reviderad 2009-06-23/2009-10-16/2010-04-22

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Tosätter, slåtter hos Sjöbloms från Grimbo. Noterade namn: Sjöbloms äldsta dotter vid kaffepannan, dottern Anna (g Andersson) på hästräfsan, Janne Sjöblom

Sökord: kaffe, räfsor, gruppfoto, häst, höhässjor, gruppbild
Motivkategori:arbete
Id:14
Fotograf: Erika Nordin
Fotoår: ca 1910
Bildnummer: en-a-77
Förening: Enångers Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger, Tosätter, Grimbo
Teknik: inskannad glasplåt 18x 24
Rättighet: Enångers hembygdsförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr: 1491
Samling: Enångers Hembygdsförening
Skick: skapligt
Reg av: rev: Hans E
Reg datum: rev: 2007-03-21/2011-09-11

redigera

textinformationbild
Bildtext:
tre okända män i parkliknande miljö

Sökord: män, gruppbild
Motivkategori:gruppfoto
Id:15
Fotograf: Erika Nordin
Fotoår: 1920-tal
Bildnummer: en-a-52
Förening: Enångers Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger
Teknik: inskannad glasplåt 12 x 16
Rättighet: Enångers Hembygdsförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling: Enångers Hembygdsförening
Skick: ganska bra
Reg av:
Reg datum:

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Ateljefoto av okänd familj

Sökord: porträtt, gruppbild, sorgkläder
Motivkategori:gruppfoto
Id:26
Fotograf: Erika Nordin
Fotoår: omkring 1900
Bildnummer: en-a-62
Förening: Enångers Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger
Teknik: inskannad glasplåt 12 x 16
Rättighet: Enångers hembygdsförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling: Enångers hembygdsförening
Skick: bra
Reg av:
Reg datum:

redigera

textinformationbild
Bildtext:
1908 års konfirmander i Enånger (födda huvudsakligen 1893) den 1 maj. Fjorton dagar senare dog kyrkoherde Clas Fredman, strax efter högmässan. Nedersta raden fr v. Anton Berg, Per Jonsson, Tyko Östberg, Elida Lindkvist, Hilda Olsson, Selma Enbom, Anna Engberg, Maria Bergström, Anna Nordlund. Andra raden fr v: Anselm Östlin, Edvin Svensson, Wiktor Woxberg, okänd, Anna Svedin, kyrkoherde Fredman, Hilda Johansson, Jenny Burman, Kristina Johansson, Agnes Eriksson, Frida Hansson, Märta Kjellin, Anna Egnell Tredje raden fr v: Ville Burman, Adrian Jutterström, Erik Franck, Emil Lindblom, (...) Svedin, Olle Rundström, Karl Borin, Per Eriksson, Henrik Andersson, Per August Landin, Gustav Nordin, Karl Öst, Anna Henriksson, Vilhelm Strömgren, Helena Svensson, Jenny Jonsson, Kristina Johansson, Kristina Pettersson, Edit Nordström, Anna Malm, Anna Olsson. Fjärde raden fr v: Ejnar Åkerstam, Johan Östlin, Olle Larsson, Gustaf Adolf Nilsson, J. O. Wedin, Viktor Sättlin, Algot Englin, Axel Enström, Albert Sverin, Edvin Sundkvist, Ulrika Nordin, Elin Bolin, Anna Andersson, Signe Enbom, Emma Sundin, Klara Lindfors, Helga Sjödin, Ester Lindfors. Dessa uppgifter är lämnade av Emma Sundin, Östby, i samband med en publicering av fotot i Hudiksvalls Tidning lördagen den 29 mars 1980. Inkommen bildsynpunkt ang. Svedin (utan förnamn ovan) kan vara Johan Svedin, son till Nils Finka-Svedin. Utvandrade till USA och dog som mycket ung.

Sökord: konfirmation, gruppfoto, läsbarn, kyrkoherde
Motivkategori:konfirmation
Id:29
Fotograf: Erika Nordin
Fotoår: 1:a maj 1908
Bildnummer: en-a-65
Förening: Enångers Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger
Teknik: inskannad glasplåt 18 x 24
Rättighet: Enångers hembygdsförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling:
Skick: ganska bra
Reg av: Reviderat: HE
Reg datum: reviderad 2012-12-29

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Sågverksägare Eriksson och Brofors med främmande, (Bl.a. svärfadern Gustav)i trädgården framför Brofors gård. Se även bild: en-l-207

Sökord: gruppbild, män, kvinnor
Motivkategori:gruppfoto
Id:30
Fotograf: Erika Nordin
Fotoår: 1930-tal
Bildnummer: en-a-90
Förening: Enångers Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger
Teknik: inskannad glasplåt 12 x 16
Rättighet: Enångers hembygdsförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling: Enångers Hembygdsförening
Skick: ganska bra
Reg av: Pea/Hans E
Reg datum: reviderad 2007-02-27

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Foto i samband med ett bröllop. Fler uppgifter säger att det inte är Melins gård, alltså är gården okänd. Se även bild nr: gha-1329. Den långe mannen i mitten är i alla fall Ferdinand Molin

Sökord: gruppbild, byggnader, män, kvinnor
Motivkategori:gruppfoto
Id:32
Fotograf: Erika Nordin
Fotoår: 1908-1910
Bildnummer: en-a-68
Förening: Enångers Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger
Teknik: inskannad glasplåt 18 x 24
Rättighet: Enångers hembygdsförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling: Enångers Hembygdsförening
Skick: bra men avslaget hörn
Reg av: Hans E
Reg datum: 2007-05-02 (rev)/2017-09-21/2021-10-12

redigera

textinformationbild
Bildtext:
okända människor på ett ateljekort

Sökord: gruppbild, män, kvinnor
Motivkategori:gruppfoto
Id:33
Fotograf: Erika Nordin
Fotoår: ca 1910
Bildnummer: en-a-69
Förening: Enångers Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger
Teknik: inskannad glasplåt 18 x 24
Rättighet: Enångers hembygdsförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling: Enångers Hembygdsförening
Skick: bra
Reg av:
Reg datum:

redigera