Visnings- och söksida.       Åter till startsidan!                     
 
Skriv in ditt sökord här och klicka på "Sök": 
Sök på ett eller flera ord, t.ex. för och efternamn.
  Ditt sökord var: konfirmation     
Aktuell sida:1 Totalt antal sidor:39 Antal bilder per sida:10 sista sidan: 39 sökord: konfirmation sökord2: Konfirmation sökord3: konfirmation
textinformationbild
Bildtext:
Enångers nya kyrka, konfirmander. Nr 3 fr vä, övre rad Märta Kjellin Bölan, 1901-1991. Nedersta fulla raden, fr vä; nr 8 Eva Söderman (Andersson) 1900-1990. nr 9 är Helena Nagel (Söderholm) 1901-1994....

Sökord: konfirmander, konfirmation, kyrkor
Motivkategori:konfirmation
Id:19
Fotograf: Erika Nordin
Fotoår: ca 1915
Bildnummer: en-a-57
Förening: Enångers Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger
Teknik: inskannad glasplåt 18 x 24
Rättighet: Enångers hembygdsförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken: 16B12, 10K13, 10H24,
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling: Enångers Hembygdsförening
Skick: skapligt
Reg av: rev: Hans E
Reg datum: rev: 2007-03-21

redigera

textinformationbild
Bildtext:
1908 års konfirmander i Enånger (födda huvudsakligen 1893) den 1 maj. Fjorton dagar senare dog kyrkoherde Clas Fredman, strax efter högmässan. Nedersta raden fr v. Anton Berg, Per Jonsson, Tyko Östberg, Elida Lindkvist, Hilda Olsson, Selma Enbom, Anna Engberg, Maria Bergström, Anna Nordlund. Andra raden fr v: Anselm Östlin, Edvin Svensson, Wiktor Woxberg, okänd, Anna Svedin, kyrkoherde Fredman, Hilda Johansson, Jenny Burman, Kristina Johansson, Agnes Eriksson, Frida Hansson, Märta Kjellin, Anna Egnell Tredje raden fr v: Ville Burman, Adrian Jutterström, Erik Franck, Emil Lindblom, (...) Svedin, Olle Rundström, Karl Borin, Per Eriksson, Henrik Andersson, Per August Landin, Gustav Nordin, Karl Öst, Anna Henriksson, Vilhelm Strömgren, Helena Svensson, Jenny Jonsson, Kristina Johansson, Kristina Pettersson, Edit Nordström, Anna Malm, Anna Olsson. Fjärde raden fr v: Ejnar Åkerstam, Johan Östlin, Olle Larsson, Gustaf Adolf Nilsson, J. O. Wedin, Viktor Sättlin, Algot Englin, Axel Enström, Albert Sverin, Edvin Sundkvist, Ulrika Nordin, Elin Bolin, Anna Andersson, Signe Enbom, Emma Sundin, Klara Lindfors, Helga Sjödin, Ester Lindfors. Dessa uppgifter är lämnade av Emma Sundin, Östby, i samband med en publicering av fotot i Hudiksvalls Tidning lördagen den 29 mars 1980. Inkommen bildsynpunkt ang. Svedin (utan förnamn ovan) kan vara Johan Svedin, son till Nils Finka-Svedin. Utvandrade till USA och dog som mycket ung.

Sökord: konfirmation, gruppfoto, läsbarn, kyrkoherde
Motivkategori:konfirmation
Id:29
Fotograf: Erika Nordin
Fotoår: 1:a maj 1908
Bildnummer: en-a-65
Förening: Enångers Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger
Teknik: inskannad glasplåt 18 x 24
Rättighet: Enångers hembygdsförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling:
Skick: ganska bra
Reg av: Reviderat: HE
Reg datum: reviderad 2012-12-29

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Visar konfirmander födda 1897-98. Inifrån Enångers nya kyrka. Nr 3 fr höger nedersta fulla raden: Ulrika Hansson, Bölan (1898-1995) släktbok: 16B19. Nr 4 fr vänster, dito, möjligen Märta Svensson f 1898 (släktbok: 24B9)

Sökord: konfirmation, konfirmander, kyrkor
Motivkategori:konfirmation
Id:31
Fotograf: Erika Nordin
Fotoår: Början på 1910-talet
Bildnummer: en-a-66
Förening: Enångers Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Enånger, Gävleborg
Teknik: inskannad glasplåt 12x18
Rättighet: Enångers hembygsdföring
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling:
Skick: skapligt
Reg av: Rev: Hans E
Reg datum: Rev: 2008-02-08

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Konfirmand: Gullan Johansson född 19270915, Finnika. Mor till Sune Svedin. Se även bild en-s-195

Sökord: läsflicka, konfirmand
Motivkategori:konfirmation
Id:729
Fotograf: Tekla Svenson
Fotoår: 1941
Bildnummer: en-f-188
Förening: Enångers Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger
Teknik: inskannad glasplåt 9x12
Rättighet: Enångers hembygdsförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling: Enångers Hembygdsförening
Skick: bra
Reg av: rev: Hans E
Reg datum: reviderad 2007-05-21/2010-03-21

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Troligen är detta är Henry Johan Ståby i Nora Långvind. (Konfirmationskort?) Mor: Amanda Margareta Olsson. Far: Johan Ståby.

Sökord:
Motivkategori:porträtt, man
Id:827
Fotograf: Erika Nordin
Fotoår: okänt
Bildnummer: en-g-67
Förening: Enångers Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger
Teknik: inskannad glasplåt 9x12
Rättighet: Enångers hembygdsförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling: Enångers hembygdsförening
Skick: bra
Reg av: Rev: Hans E
Reg datum: Rev: 2007-10-21

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Signe Nordin nere tv, de andra är Greta Ström och Matilda Edlund-Brolin

Sökord: läsflicka, konfirmand
Motivkategori:konfirmation
Id:934
Fotograf: Erika Nordin
Fotoår: ca 1916
Bildnummer: en-g-128
Förening: Enångers Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger
Teknik: inskannad glasplåt 9x12
Rättighet: Enångers hembygdsförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling: Enångers Hembygdsförening
Skick: bra
Reg av: reviderat: Hans E
Reg datum: reviderad 2007-07-08

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Signe Nordin som konfirmand

Sökord: läsflicka, konfirmand
Motivkategori:konfirmation
Id:936
Fotograf: Erika Nordin
Fotoår: ca 1916
Bildnummer: en-g-130
Förening: Enångers Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger
Teknik: inskannad glasplåt 9x12
Rättighet: Enångers hembygdsförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling: Enångers hembygdsförening
Skick: bra
Reg av: Reviderat: Hans E
Reg datum: Reviderad 2010-01-26

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Inkommen bildsynpunkt meddelar: Fredrik Spak, pastor i Enånger 1903-04, med en (fåtalig) konfirmationsgrupp. Anledningen till manfallet var en agitation som motsatte sig Spaks politiska preferenser. Se även Svenskt Biografiskt Lexikon för en utförlig biografi över Spak (1876-1926). Den längst till höger av läsbarnen torde vara Otto Svensk från Finnika. Flickan bredvid Spak är dessutom med ganska stor säkerhet Johanna Holm, Östby (Kyrkmyra). Dessa två är födda samma år; 1889.

Sökord: konfirmation, kvinnor, män, barn, präster
Motivkategori:familjebild
Id:1270
Fotograf: Erika Nordin
Fotoår: 1903-1904
Bildnummer: en-h-134
Förening: Enångers Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger
Teknik: inskannad glasplåt 12x16
Rättighet: Enångers hembygdsförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling: Enångers hembygdsförening
Skick: mindre bra
Reg av: PeA/Hans E
Reg datum: reviderad 2012-12-17

redigera

textinformationbild
Bildtext:
fyra okända konfirmander

Sökord: läsflickor, gruppbild, gruppfoto
Motivkategori:konfirmation
Id:1595
Fotograf: Erika Nordin
Fotoår: 1930-tal
Bildnummer: en-d-106
Förening: Enångers Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger
Teknik: inskannad glasplåt 8x12
Rättighet: Enångers hembygdsförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling: Enångers hembygdsförening
Skick: bra
Reg av: Reviderat: Hans E
Reg datum: reviderad 2011-04-06

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Aina Westling f 1923, gift med A E Andersson (Finnika-Norrala)

Sökord: läsflicka, konfirmand
Motivkategori:konfirmation
Id:1891
Fotograf: Tekla Svenson
Fotoår: ca 1937
Bildnummer: en-k-65
Förening: Enångers Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger
Teknik: inskannad glasplåt 8x12
Rättighet: Enångers hembygdsförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken: 2 L 53
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling: Enångers Hembygdsförening
Skick: bra men fuktskadat
Reg av: Hans E
Reg datum: 2010-12-08

redigera