Visnings- och söksida.       Åter till startsidan!                     
 
Skriv in ditt sökord här och klicka på "Sök": 
Sök på ett eller flera ord, t.ex. för och efternamn.
  Ditt sökord var: flygfoton     
Aktuell sida:2 Totalt antal sidor:4 Antal bilder per sida:10 sista sidan: 4 sökord: flygfoton sökord2: Flygfoton sökord3: flygfoton
textinformationbild
Bildtext:
Flygfoto över Enånger med kyrkan i centrum

Sökord: vy, byggnader, kyrka, flygbild, flygfoton
Motivkategori:vy
Id:4835
Fotograf: AB Flygtrafik Stockholm. Foto: Lilljeqvist
Fotoår: okänt
Bildnummer: cae-priv-27
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger
Teknik: inskannat vykort
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: privat
Skick: bra
Reg av: Hans E
Reg datum: 2008-10-21

redigera

textinformationbild
Bildtext:
flygfoto över Svedja Enånger. Bland byggnaderna kan ses brandstation, kyrkskolan med ”baracken”, klockarbostaden, kommunalhuset (församlingshemmet). Värt att notera: i övre högra hörnet kan man skymta den påbörjade nybyggnaden av de första lärarbostäderna. Dock har vid fototillfället ännu inte nybyggnationen av nya skolan påbörjats (till vänster om lärarbostäderna). Inkommen bildsynpunkt kompletterar: "Baracken" flyttades på 1960-talet till Trimas anläggning vid Brovallen och fungerade då som kontorslokal. Kyrkskolan användes som skola fram till våren 1958. Höstterminen 1959 invigdes Enångers nya (nuvarande) skola byggd på prästgårdsägorna som hade namnet Härje. Kyrkskolan användes som ålderdomshem några år efter 1958 efter det att "Hemmet" i Tosätter brunnit. Från 1964 har Trima sitt kontor i Kyrkskolan innan i flyttade till anläggningen vid Brovallen.

Sökord: vy, gårdar, byggnader, hus,
Motivkategori:flygfoton
Id:5234
Fotograf: okänt
Fotoår: omkr 1955
Bildnummer: jp-priv-6
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger, Svedja
Teknik: inskannat fotografi
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: privat
Skick: ganska bra
Reg av: Hans E
Reg datum: 2009-01-14/2011-12-24

redigera

textinformationbild
Bildtext:
flygfoto över två gårdar i Tosätter. Dessa hus stod där E 4 nu går, korsningen E4 - Vedmoravägen. Husen revs när nya E 4 drogs fram. I det fyrkantiga funkishuset bodde Torgny Karlsson m fam. I det röda huset längre bort i bild bodde vid rivningen Adolf Henriksson, före honom var där bosatt systrarna Englin, en av dem var mjölkerska på Grimbo. Flyttade sedan till Trönö. Hon hette Mina. Fam. Englin kom från den gård i Tosäter som senare ägdes av Georg Rydbäck. En inkommen bildsynpunkt ger följande komplettering: I det vita huset "Bläckhornet" bodde Hilding Henriksson, Torgny Karlsson bodde i ett rött hus nedanför som ej syns på bilden. Ytterligare bildsynpunkt kompletterar: I det fyrkantiga huset bodde Hilding Henriksson. Bror till Adolf Henriksson Torgny Karlsson bodde i ett hus längre ner i utanför bilden. Algot Broberg och Edit Andersson bodde där tidigare.

Sökord: flygfoton, vyer, hus, gårdar,
Motivkategori:byggnader
Id:7201
Fotograf: okänt
Fotoår: okänt
Bildnummer: maggana-448
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger, Tosätter
Teknik: Inskannat foto
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: privat
Skick: ganska bra
Reg av: Hans E
Reg datum: 2009-10-28/2009-11-03/2016-10-10

redigera

textinformationbild
Bildtext:
flygfoto Enånger poststämplat 1937

Sökord: vyer, byggnader, landskap
Motivkategori:flygfoton
Id:7211
Fotograf: Liljeqvist (Arenbergs flyg)
Fotoår: före 1937
Bildnummer: ied-56
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger
Teknik: inskannat vykort
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: privat
Skick: bra men revor
Reg av: Hans E
Reg datum: 2009-11-04

redigera

textinformationbild
Bildtext:
flygfoto över Bro, Enånger, gamla kyrkan till höger, Sundins café i centrum på bild

Sökord: byggnader, bebyggelse, kyrka, flygfoton
Motivkategori:vyer
Id:7476
Fotograf: O Liljekvist konstförlag, Dals Långed
Fotoår: 1965
Bildnummer: aker-140
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger, Bro
Teknik: inskannat vykort
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: privat
Skick: bra
Reg av: Hans E
Reg datum: 2009-12-02

redigera

textinformationbild
Bildtext:
flygfoto, över delar av Enånger. Borka brygga ses mitt i bilden. (Bilden frigiven av Försvarsstaben 151/1973).

Sökord: vy, flygfoto, vatten, byggnader, vägar, miljöer
Motivkategori:flygfoton
Id:8411
Fotograf: AB Flygtrafik, O. Liljeqvist. Dals Långed.
Fotoår: 1973 ?
Bildnummer: bere-250
Förening: Enångers Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg Enånger
Teknik: inskannat vykort i färg
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: privat
Skick: Ganska bra
Reg av: SL
Reg datum: 2010-02-18

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Vedmora "Larsoschas". Lars Olsson f 1815 byggde det högra stora huset för att öppna gästgiveri. De 11 barnen lär ha satt stopp för planerna. Mats Sättlin äger nu fastigheten

Sökord: hus, gård, flygfoton
Motivkategori:byggnader
Id:8551
Fotograf: okänt
Fotoår: 1950-tal?
Bildnummer: bs-priv-54
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger, Vedmora
Teknik: Inskannat foto
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: BS samling
Skick: bra
Reg av: Hans E
Reg datum: 2010-03-01

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Flygbild över Tosätter

Sökord: vyer, byggnader,
Motivkategori:flygfoton
Id:8552
Fotograf: Lilljeqvist AB Flygtrafik Stockholm
Fotoår: 1939?
Bildnummer: bs-priv-55
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger, Tosätter
Teknik: Inskannat foto
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: BS samling
Skick: bra
Reg av: Hans E
Reg datum: 2010-03-01

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Vy från ovan över delar av Tosätter, Enånger. Längst upp i bilden ligger skolan till höger och lärarbostaden till vänster.

Sökord: byggnader, vägar, miljö, flygfoton
Motivkategori:vy
Id:8651
Fotograf: okänd
Fotoår: okänt
Bildnummer: bs-priv-120
Förening: Enångers Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg Enånger Tosätter
Teknik: inskannat vykort
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: privat
Skick: Bra
Reg av: SL
Reg datum: 2010-03-15/2016-10-10

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Vy från ovan över Änga. Pahlms hus, numera, nu Lasse Henieman

Sökord: vyer, byggnader, järnväg
Motivkategori:flygfoton
Id:8736
Fotograf: E Pahlm
Fotoår: efter 1955
Bildnummer: pahlm-007
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger, Änga
Teknik: Inskannat foto
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: E Pahlm
Skick: bra
Reg av: Hans E
Reg datum: 2010-03-17/2017-03-22

redigera