Visnings- och söksida.       Åter till startsidan!                     
 
Skriv in ditt sökord här och klicka på "Sök": 
Sök på ett eller flera ord, t.ex. för och efternamn.
  Ditt sökord var: vallar     
Aktuell sida:2 Totalt antal sidor:15 Antal bilder per sida:10 sista sidan: 15 sökord: vallar sökord2: Vallar sökord3: vallar
textinformationbild
Bildtext:
Kännavallen, Sara Enlund, Änga ("Skräddar-Sara")

Sökord: kvinnor, barn, djur, kor, byggnader, fäbodvall, vallar, stuga, torp
Motivkategori:byggnader
Id:1979
Fotograf: Erika Nordin
Fotoår: 1930-tal
Bildnummer: en-e-117
Förening: Enångers Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger, Kännavallen
Teknik: inskannad glasplåt 12x16
Rättighet: Enångers Hembygdsförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr: pärm 2
Samling: Enångers hembygdsförening
Skick: ljusskadat
Reg av: PeA
Reg datum: 2007-02-16

redigera

textinformationbild
Bildtext:
troligen från fäbodvallen vid Västeråcka, eventuellt Rehnströms stuga. Okänd kvinna

Sökord: kvinna, byggnad, fäbodstuga, vallar
Motivkategori:byggnader
Id:2314
Fotograf: Erika Nordin
Fotoår: 1930-tal
Bildnummer: en-n-12
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger, Tolocka?
Teknik: inskannad glasplåt 12x16
Rättighet: Enångers hembygdsförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr: 0979
Samling:
Skick: bra
Reg av: Hans E
Reg datum: 2007-03-15/2011-03-24

redigera

textinformationbild
Bildtext:
motiv från Kännavallen (notera bilen)

Sökord: fäbodvall, stugor, människor, bil, Känna, vallar
Motivkategori:byggnader
Id:2640
Fotograf: Erika Nordin
Fotoår: 1930-tal
Bildnummer: en-m-178
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Kännavallen Bäckmora Enånger
Teknik: inskannad glasplåt 12x16
Rättighet: Enångers hembygdsförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr: 1358
Samling: Enångers hembygdsförening
Skick: skapligt men ljus och fuktskador
Reg av: Hans E
Reg datum: 2007-05-09

redigera

textinformationbild
Bildtext:
detaljförstoring av bild (en-m-178) från Kännavallen

Sökord: byggnad, stuga, människor, bil, Känna, fäbodvallar
Motivkategori:byggnader
Id:2641
Fotograf: Erika Nordin
Fotoår: 1930-tal
Bildnummer: en-m-178a
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Kännavallen Bäckmora Enånger
Teknik: detalj ur inskannad glasplåt 12x16
Rättighet: Enångers hembygdsförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling:
Skick: skapligt men ljus och fuktskador
Reg av: Hans E
Reg datum: 2007-05-09

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Kännavallen med Kännasjön i förgrunden. Möjligen en förlaga till ett vykort

Sökord: byggnader, fäbodvall, sjö, fäbodstugor, vallar
Motivkategori:byggnader
Id:3282
Fotograf: Erika Nordin
Fotoår: omkr 1930
Bildnummer: en-l-94
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger, Kännavallen
Teknik: Inskannad glasplåt 12x18
Rättighet: Enångers hembygdsförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr: 0955
Samling: Enångers hembygdsförening
Skick: bra men fuktskador
Reg av: Hans E
Reg datum: 2007-11-28

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Kännavallen med fyra av fäbodstugorna samt en grupp barn (förlaga till vykort?)

Sökord: fäbodvall, stugor, hus, barn, vallar
Motivkategori:byggnader
Id:3301
Fotograf: Erika Nordin
Fotoår: omkr 1930
Bildnummer: en-l-98
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger, Kännavallen
Teknik: Inskannad glasplåt 12x18
Rättighet: Enångers hembygdsförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr: 0960
Samling: Enångers Hembygdsförening
Skick: bra men fuktskador
Reg av: Hans E
Reg datum: 2007-11-29

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Utsikt över Kännavallen med tre av fäbodstugorna i förgrunden och Kännasjön i bakgrunden. En tallstam i centrum av bilder har (bristfälligt) bortretuscherats av fotografen

Sökord: fäbodvall, stugor, gårdar, sjö, vallar
Motivkategori:byggnader
Id:3302
Fotograf: Erika Nordin
Fotoår: omkr 1930
Bildnummer: en-l-99
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger, Kännavallen
Teknik: Inskannad glasplåt 12x18
Rättighet: Enångers hembygdsförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr: 0959
Samling: Enångers Hembygdsförening
Skick: bra
Reg av: Hans E
Reg datum: 2007-11-29

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Vy över fäbodstugorna i Känna från sjöstranden, Kännaåsen i bakgrunden

Sökord: byggnader, hus, fäbodvall, stugor, höhässjor, snedhage, berg, vallar
Motivkategori:vy
Id:3307
Fotograf: Erika Nordin
Fotoår: 1930-tal
Bildnummer: en-l-104
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger, Kännavallen
Teknik: Inskannad glasplåt 12x18
Rättighet: Enångers hembygdsförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr: 0966
Samling: Enångers Hembygdsförening
Skick: bra men fuktskador
Reg av: Hans E
Reg datum: 2007-11-29

redigera

textinformationbild
Bildtext:
vy över fäbodstugor i Känna

Sökord: byggnader, hus, stugor, fäbodvall, vallar
Motivkategori:byggnader
Id:3339
Fotograf: Erika Nordin
Fotoår: 1930-tal?
Bildnummer: en-l-125
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger, Kännavallen
Teknik: Inskannad glasplåt 12x18
Rättighet: Enångers hembygdsförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr: 1089
Samling: Enångers Hembygdsförening
Skick: skapligt men ljusskadat och fuktskador
Reg av: Hans E
Reg datum: 2007-12-01

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Fäbodstugor i Kännavallen med sjön i bakgrunden. (Möjligen en förlaga till ett vykort)

Sökord: byggnader, hus, stugor, fäbodvallar, sjö,
Motivkategori:byggnader
Id:3480
Fotograf: Erika Nordin
Fotoår: 1930-tal?
Bildnummer: en-l-175
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Kännavallen, Bäckmora, Enånger, Gävleborg
Teknik: Inskannad glasplåt 12x18
Rättighet: Enångers hembygdsförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr: 1152
Samling:
Skick: bra men fuktskador
Reg av: Hans E
Reg datum: 2007-12-08

redigera