Visnings- och söksida.       Åter till startsidan!                     
 
Skriv in ditt sökord här och klicka på "Sök": 
Sök på ett eller flera ord, t.ex. för och efternamn.
  Ditt sökord var: flygfoton     
Aktuell sida:4 Totalt antal sidor:4 Antal bilder per sida:10 sista sidan: 4 sökord: flygfoton sökord2: Flygfoton sökord3: flygfoton
textinformationbild
Bildtext:
Flygfoto, Hålsänge. Hemmanet söder om byvägen var Hans Erik Bergmans, Hålsänge 2:5, sonen Johan tog över och man rev en bostad som var hopbyggd med ladugårdslängan. 1949-1950 byggde han ett nytt fristående hus med källarvåning där. Det mörka bostadshuset t.h. revs på 1960-talet. Hemmanet Hålsänge ss 2. Nott om byvägen lät Hans Eriks far Lars Hansson-Bergman bygga och stycka av till sin dotter Karin "Kalla" Bergman. Kallas dotter Karin gifter sig 1913 med Axel Edström från Mekrossla. Han blev måg och bonde i Hålsänge ss2. (2:7). De fick fyra barn, och sonen Olle blir ägare till stället, gifter sig 1946 med Anna f Borin från Svedja. Deras son Carl-Åke f 1947 blir ägare men bor på annan ort. De sista årtiondena har det varit ytterligare tre ägare på stället. Det lilla huset inne på gården var troligen en snickarbod som revs på 1960-talet. (Namnet var Lass-Hanns Olles). På norra sidan alldeles efter byvägen står skolans lärarbostad, men revs på 1960-talet. Skolhuset och utedasset med vedbod stor kvar än idag 2017. Spruthuset t.h. står på södra sidan vägen med flyttades på 1960-talet till norra sidan om vägen. Hemmanet Hålsänge 2:5 som Johans son Sigvard Bergman har ägt och bott på i många år, har nu (2015) bytt ägare till bonden Lars Nordlund i Fläcka

Sökord: flygbild, vyer, byggnader
Motivkategori:flygfoton
Id:14908
Fotograf: okänt
Fotoår: 1954-1955
Bildnummer: jl-priv-134
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: se
Motivplats: Gävleborg, Enånger, Hålsänge
Teknik: Inskannat foto
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: privat
Skick: ojämn ljussättning
Reg av: HE
Reg datum: 2017-01-18

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Flygfoto över bl.a. Enångers gamla kyrka, samt byggnaden närmast som genom åren härbärgerat flera verksamheter som t.ex. mejeri, postkontor och annat

Sökord: Kyrka, byggnader, landsvägsbro, hus
Motivkategori:flygfoton
Id:15522
Fotograf: Aero Nord, Stockholm
Fotoår: 1930-tal?
Bildnummer: kahe-46
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: se
Motivplats: Gävleborg, Enånger, Bro
Teknik: Inskannat vykort
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: privat
Skick: bra
Reg av: HE
Reg datum: 2018-03-23

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Flygbild på Norrgår´n i Fläcka. Byggnaden närmast sägs vara Enångers äldsta bevarade hus

Sökord: byggnader, hus, gård
Motivkategori:flygfoton
Id:15770
Fotograf: okänt
Fotoår: 1950-tal?
Bildnummer: jl-priv-195
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: se
Motivplats: Gävleborg, Enånger
Teknik: inskannat foto
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: privat
Skick: skador (beskuret)
Reg av: HE
Reg datum: 2019-10-23

redigera