Visnings- och söksida.       Åter till startsidan!                     
 
Skriv in ditt sökord här och klicka på "Sök": 
Sök på ett eller flera ord, t.ex. för och efternamn.
  Ditt sökord var: Boda     
Aktuell sida:41 Totalt antal sidor:42 Antal bilder per sida:10 sista sidan: 42 sökord: Boda sökord2: Boda sökord3: boda
textinformationbild
Bildtext:
Oljemålning utförd av Enångerskonstnären Tekla Svenson år 1948. Vy över delar Rävelsöns fiskeläge. Fotografier som visar i stort sett samma motiv kan sökas på bl.a. bildnummer: bere-395 och karv-428

Sökord: fiskeläge, sjöbodar, båthus, byggnader, stugor, hus, brygga, skärgårdsmotiv
Motivkategori:konstverk
Id:15830
Fotograf:
Fotoår: 1948
Bildnummer: xx-hbf-257
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: se
Motivplats: Gävleborg, Enånger, Rävelsön
Teknik: målning, digital bild
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: privat
Skick: ganska bra (något beskuren)
Reg av: HE
Reg datum: 2020-03-08

redigera

textinformationbild
Bildtext:
En tändkulemotor, okänd historik. Inkommen bildsynpunkt håller för troligt att denna tingest stod ut utanför Åkre gård. Om bilden är tagen före eller efter rivningen av gården (1964) är inte fastställt. Gården "Borins i Svedja" skymtar till höger. Ytterligare bildsynpunkt: Bilden föreställer den tändkulemotor av fabrikat Sandbäckens Verkstäder i Katrineholm, som bröderna Westberg, Per (född 1886) och Erik (född 1890) i början av 1920-talet köpte ny från Kullberg & Co AB. Per ägde och brukade hemmanet Tosätter sub sub 5 (Jacob Hindriks) och Erik ägde och brukade deras hemgård Tosätter sub sub sub 2 (Storsved). De bedrev under 1920-och 30 talet entrepenadverksamhet med tröskverk, även detta inköpt från Kullberg & Co, och med vedkapning. Motorn användes till att driva dessa maskiner och även till annat där elektrisk kraft saknades. Den användes sista gången vid tröskning i Åkre och blev stående där i ett uthus. Tröskverket kördes därifrån och förvarades i den stora uthusbyggnad vid Stallgårn i Boda dit Per Westberg flyttade i slutet av 1930-talet. Den 1 maj 1949 eldhärjades den byggnaden ner och tröskverket brann upp. Då inga bröstarvingar fanns efter de sista syskonen Brolin i Åkre, så gick hela kvarlåtenskapen till Allmänna Arvsfonden. Egendomen Åkre såldes till Lantbruksnämnden. Enångers kommun köpte det mesta av mark och byggnader. Alla byggnader revs omkring år 1964. Tändkulemotorn blev stående ute och gick sedan till skrot.

Sökord: motor, kultändare, maskin
Motivkategori:övrigt
Id:15901
Fotograf: Arvid Nordin
Fotoår: 1960-tal
Bildnummer: leriks-54
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: se
Motivplats: Gävleborg, Enånger
Teknik: Inskannat negativ 6 x 6 cm
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: privat
Skick: mindre bra
Reg av: HE
Reg datum: 2020-05-11/2020-05-13/2020-05-15

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Från Boda bruk. Inkommen bildsynpunkt: Det är stugan till vänster i bild som kronojägare Tor Berg med familj hade som sommarstuga och kontor för Domänverkets räkning, och ett magasin och ett uthus till höger i bild. Informationslämnare: Benny Erixon

Sökord: staket, hus, landsväg, bilar
Motivkategori:byggnader
Id:15902
Fotograf: Arvid Nordin
Fotoår: 1960-tal
Bildnummer: leriks-61
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: se
Motivplats: Gävleborg, Enånger?
Teknik: Inskannat negativ 6 x 6 cm
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: privat
Skick: ganska bra
Reg av: HE
Reg datum: 2020-05-11/2020-05-13/2020-10-24

redigera

textinformationbild
Bildtext:
"Lillåsgården". Stugan finns kvar i dagsläget. Ser likadan ut, ligger på höger sida före villorna i Boda bruk. Tidigare var denna arbetarbarack i Lillås, Boda Bruk

Sökord: hus, kvinna.
Motivkategori:byggnader
Id:15914
Fotograf: Arvid Nordin
Fotoår: 1960-tal
Bildnummer: leriks-108
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: se
Motivplats: Gävleborg, Enånger?
Teknik: Inskannat negativ 6 x 6 cm
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: privat
Skick: ganska bra
Reg av: HE
Reg datum: 2020-05-13/2020-05-23/2021-01-27

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Femte generationen Borin i Svedja är född. Nils Ola Borin, här med sina föräldrar Greta och Jonas sommaren 62. Nils Nilsson Borin, som kom från Boda, köpte år 1852 Svedja 1 av Erik Mickelsson som sedan blev Enångers förste skollärare. (Nils f 1826, CW f 1871, Karl f 1894, Jonas f 1927 och Ola Borin f 1962) (se även bild nr: cae-priv-82)

Sökord: man, kvinna, barn
Motivkategori:familjebild,
Id:15978
Fotograf: Britta Frenell
Fotoår: 1962
Bildnummer: cae-priv-154
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: se
Motivplats: Gävleborg, Enånger
Teknik: inskannat foto
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: privat
Skick: ganska bra
Reg av: HE
Reg datum: 2020-11-19

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Timmeravlägg, troligen Boda by. Inkommen bildsynpunkt: Stämmer att det är i Boda. Gården kallas Nörn, och det är tjärfabriken man ser. Här bodde troligen vid denna tid Vilhelm Settlin med familj, idag bor här Ingrid och Sune Gustafsson.

Sökord: hus, timmer
Motivkategori:byggnader
Id:16029
Fotograf: Tekla Svenson
Fotoår: 1940-tal
Bildnummer: labu-513
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: se
Motivplats: Gävleborg, Enånger
Teknik: inskannat foto
Rättighet: Enångers hembygdsförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling: Bureborg
Skick: ganska bra
Reg av: HE
Reg datum: 2021-09-21/2021-09-29

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Flygfoto över Våtnäs fiskeläge

Sökord: flygbild, byggnader, sjöbodar, fiskeläge, stugor
Motivkategori:flygfoto
Id:16185
Fotograf: okänt
Fotoår: 1970-tal?
Bildnummer: cae-priv-158
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: se
Motivplats: Gävleborg, Enånger, Våtnäs
Teknik: inskannat vykort
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: privat
Skick: rastrerat
Reg av: HE
Reg datum: 2022-11-12

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Byarna Änga o Sätra har samlats till en surströmmingsfest på Kännavallen

Sökord: gruppfoto, hus, byggnad, stuga, män, kvinnor, barn
Motivkategori:gruppbild
Id:16191
Fotograf: okänt
Fotoår: 1970-tal?
Bildnummer: xx-hbf-268
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger
Teknik: inskannat foto
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: privat
Skick: bra
Reg av: HE
Reg datum: 2022-11-30/2023-05-21

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Fiskebåten Irene vid kaj i Karskär

Sökord: båt, sjöbodar, fiskeläge, brygga, hus, byggnader
Motivkategori:sjöfart
Id:16198
Fotograf: okänt
Fotoår: 1950-tal
Bildnummer: benost-03
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger, Karskär
Teknik: inskannat foto
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: privat
Skick: skapligt
Reg av: HE
Reg datum: 2023-01-18

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Borkbo fiskeläge. Fv fiskaren Oskar Bergman f 1917, Gunnar Enbom f 1929, Margit Bergman f 1946 dotter till Oskar. Oskar bär sköten från torkgällan

Sökord: män, kvinna, fiskeläge, strömmingssköte, sjöbodar, byggnader
Motivkategori:fiske
Id:16259
Fotograf: okänt
Fotoår: 1954
Bildnummer: jl-priv-266
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger, Borkbo
Teknik: inskannat foto
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: privat
Skick: ganska bra
Reg av: HE
Reg datum: 2023-04-26

redigera