Visnings- och söksida.       Åter till startsidan!                     
 
Skriv in ditt sökord här och klicka på "Sök": 
Sök på ett eller flera ord, t.ex. för och efternamn.
  Ditt sökord var: vykort,     
Aktuell sida:1 Totalt antal sidor:17 Antal bilder per sida:10 sista sidan: 17 sökord: vykort, sökord2: Vykort, sökord3: vykort,
textinformationbild
Bildtext:
INFORMATION OM MOTIVET Det är förbjudet att publicera bilden utan tillstånd. _____________________________________________________________________________ Bild nr: SÖK-001 HUR SÖKER MAN? _____________________________________________________________________________ Namn på person(er) i bilden: Med STORA BOKSTÄVER i FÖRNAMN & EFTERNAMN får man enbart träff på personer i bilderrna. Med små bokstäver t.ex. Calle får man enbart träff på personer i löpande text. För varje registrering anges antalet personer i bilden. OKÄND(A) q0 qk0 qm0 qu0 qb0 (q5 totala antalet, qk3 antalet kvinnor, qm2 antalet män, qu2 antalet ungdomar och qb2 antalet barn). Om det är osäkert om det är barn eller ungdomar anges båda. Om det är många personer eller svårt att räkna anges qx. Endast säkra iakttagelser tas med. Om du söker på qu2 hittar du bilder med säkert 2 ungdomar eller 2 barn. I Word markeras namn med qNAMN för att bli sökbart! _____________________________________________________________________________ Beskrivning av motivet: Speciella iakttagelser som inte är uppenbara eller inte går att se. Tex att bilden är tagen före ombyggnad eller att man ska observera elledningen på gaveln. SE NEDAN. (STORA BOKSTÄVER OM NAMN PÅ PERSON(ER) I BILDEN ELLER MOTIVPLATS ANGES). Ange om det är en Delbild. Se 0 MANUAL REGISTRERA SAMLINGAR I SOCKENBILDER OCH WORD. _____________________________________________________________________________ Bildhistoria: Speciella omständigheter för just den här bilden. T.ex. att den hittades i ett auktionsfynd eller legat i golvfyllningen. (STORA BOKSTÄVER OM NAMN PÅ PERSON(ER) I BILDEN ELLER MOTIVPLATS ANGES) _____________________________________________________________________________ Dateringen grundar sig på: T.ex. någons uppskattade ålder eller föremål i bilden. (STORA BOKSTÄVER OM NAMN PÅ PERSON(ER) I BILDEN ELLER MOTIVPLATS ANGES) _____________________________________________________________________________ Referensbilder: Liknande bilder. T.ex. neo-097, neo-004 (små bokstäver) anger bilder med liknande innehåll eller visar personer med anknytning till motivet. _____________________________________________________________________________ Originalets ägare: Föreningen Fotografen Rudolphi. _____________________________________________________________________________ Släktskap: Ja (Se släktträd). / Nej. _____________________________________________________________________________ Anteckning: Text på bilden. (STORA BOKSTÄVER OM NAMN PÅ PERSON(ER) I BILDEN ELLER MOTIVPLATS ANGES) _____________________________________________________________________________ Detaljer i bilden: Rekvisita, föremål, byggnadsdetalj, geografiskt kännetecken osv. Rekvisita används för att tidsbestämma bilder i ateljé och tipsa om ateljén där bilden tagits. SE NEDAN _____________________________________________________________________________ Synpunkter: Markeras med tre "s" före datum och namn. Uppgiftslämnares Synpunkter. (STORA BOKSTÄVER OM NAMN PÅ PERSON(ER) I BILDEN ELLER MOTIVPLATS ANGES) _____________________________________________________________________________ Dokument: Tillhörande bilden. _____________________________________________________________________________ Sökbar motivkod: ZP ZEP ZD ZED ZO (P=porträtt D=Delsbo socken E=Ej O=Okänd plats). ZEP är bilder som i huvudsak inte är porträtt t.ex. vykort, dokument, bilder på föremål & byggnader. Personer kan dock förekomma på bilderna. _____________________________________________________________________________ Samlingens information: "Samling"-OOO. Här finns uppgifter om samlingen. Genom att söka på -OOO kan man hitta alla samlingar. _____________________________________________________________________________

Sökord: Finns på Startsidan.
Motivkategori:Finns på finns på startsidan.
Id:1
Fotograf: Använd qf
Fotoår: Det går att söka på bestämda årtal eller intervall. Använd Z1922 (år 1922), Z192 (tjugotalet), Z18 (artonhundratalet), Z1909, Z1910, Z1911 (kring 1910), Z2020-11-00 okänd dag. Zokänt.
Bildnummer: SÖK-001
Förening: Fotografen Rudolphi
Land: SE
Motivplats: Använd LANDSKAP, KOMMUN, SOCKEN, SOCKENDEL, GÅRDSNAMN. Det anges om sockendel är (BY) eller (VALL). OKÄNT (Lista finns i SÖK-002 BYNAMNSFÖRTECKNING).
Teknik: 70x99 mm, påsiktsbild s/v, 3x16 bitar, råskanning, upplösning 800 ppi
Rättighet: Föreningen Fotografen Rudolphi
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken: Kod(er) ur Sveriges Släktregister. HUGO RUDOLPH, SX6 18N74 (SX6 är förkortning för Sveriges Släktregister Delsbo) (X4=BJURÅKER, X6=DELSBO, X33=NORRBO). (STORA BOKSTÄVER OM NAMN PÅ PERSON(ER) I BILDEN ELLER MOTIVPLATS ANGES).
Publiceras: ja
Säljas:
Tidigare nr: Oftast av typen 55.234 sedan tidigare. (Id00001)
Samling: (ABC) (Initialerna A=Förnamn B=Födelsenamn C=Efternamn på givaren).
Skick:
Reg av: KR tel 070-6445466 (KR beskrivs närmare i ABC-OOO).
Reg datum: åååå-mm-dd

redigera

textinformationbild
Bildtext:
SÖK-009 RESERV Ateljé Interiör Landskap, natur Sjö, hav Stadsmiljö Tätort, by Fäbodvall, stugområde Jordbruk, skogsbruk Museum, forngård Minne, konst Sevärdhet Servering Affär, kiosk Idrott, möte, uppvisning Marknad, torg Lek, fest Park, strövområde Gård, entré, veranda Gata, väg Bro, tunnel Camping Fartygsanläggning Flyganläggning Industrianläggning Järnvägsanläggning Kyrkoanläggning Militäranläggning Skolanläggning Vårdanläggning Övriga platser Här kan du välja vad du vill göra: Gå till söksida visasok3.asp Gå till hur söker man Id00001 Gå till BYNAMNSFÖRTECKNING Id00002 Gå till FOTOGRAFFÖRTECKNING Id00003 Tillbaka till Sockenbilder Ok Logga in som administratör ska tas bort Motivkategori Vad föreställer motivet? lärare, skolklass, konfirmationsgrupp, bröllopssällskap, porträtt, jordbruk, skogsbruk, hantverk, arbete, militär, vård, omsorg, samhällsfunktion, fäbod, stugområde, landskap, natur, sevärd natur, lämning, minne, konstverk, bebyggelse, kyrka, affär, kiosk, restaurant, kaffe, industri, verkstad, juletid, nyår, midsommar, påsk, fest, fritid, transportmedel, olycka, brottslighet, jakt, djur, växt, spelman, musik, familjehögtid, begravning, religion, utvandring, folkrörelse, dokument, vykort, föremål, folkdräkt, delsbostämma, förstorad delbild, övriga motiv,

Sökord:
Motivkategori:
Id:9
Fotograf:
Fotoår:
Bildnummer: SÖK-009
Förening:
Land: SE
Motivplats:
Teknik:
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas:
Tidigare nr: (Id00009)
Samling:
Skick:
Reg av: Kjell Åke Rudolphi, Rogsta Bergön, tel 070-6445466
Reg datum: 2020-04-25

redigera

textinformationbild
Bildtext:
INFORMATION OM MOTIVET Det är förbjudet att publicera bilden utan tillstånd. _____________________________________________________________________________ Bild nr: NEO-001 _____________________________________________________________________________ Namn på person(er) i bilden: q0 _____________________________________________________________________________ Beskrivning av motivet: DELSBO. STÖMNESJÖN. Äkta Fotografi. I fonden en stor björk. Fotografiet ingår i Nils Eriks fotoalbum. _____________________________________________________________________________ Bildhistoria: _____________________________________________________________________________ Dateringen grundar sig på: _____________________________________________________________________________ Referensbilder: neo-002 visar baksidan. _____________________________________________________________________________ Originalets ägare: Föreningen Fotografen Rudolphi. _____________________________________________________________________ Släktskap: Nej _____________________________________________________________________________ Anteckning: På framsidan står DELSBO STÖMNESJÖN. _____________________________________________________________________________ Detaljer i bilden: björk, strand, berg, _____________________________________________________________________________ Synpunkter: _____________________________________________________________________________ Dokument: _____________________________________________________________________________ Sökbar motivkod: ZEP ZD _____________________________________________________________________________ Samlingens information: NEO-OOO. Här finns uppgifter om samlingen. Genom att söka på -OOO kan man hitta alla samlingar. _____________________________________________________________________________

Sökord: Landskap, natur, Sjö, hav
Motivkategori:vykort, landskap, natur,
Id:10
Fotograf: qf C. Rudolphi (1904-1936)
Fotoår: Zokänt
Bildnummer: NEO-001
Förening: Fotografen Rudolphi
Land: SE
Motivplats: HÄLSINGLAND, HUDIKSVALL, DELSBO, STÖMNESJÖN
Teknik: 86x136 mm, påsiktsbild s/v, 3x16 bitar, råskanning, upplösning 800 ppi
Rättighet: Föreningen Fotografen Rudolphi
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas:
Tidigare nr:
Samling: (NEO)
Skick:
Reg av: KR tel 070-6445466
Reg datum: 2009-04-15

redigera

textinformationbild
Bildtext:
INFORMATION OM MOTIVET Det är förbjudet att publicera bilden utan tillstånd. _____________________________________________________________________________ Bild nr: NEO-002 _____________________________________________________________________________ Namn på person(er) i bilden: q0 _____________________________________________________________________________ Beskrivning av motivet: Baksidan på neo-001. Herr Erik Olsson är Nils Erik (Olsson) Ovanfors. Karin är Svea och Olles dotter Karin Ingeborg Johansson Mölndal. Troligen är det Birgit Nyberg som nämns. Bilden ingår i Nils Eriks fotoalbum. _____________________________________________________________________________ Bildhistoria: _____________________________________________________________________________ Dateringen grundar sig på: Dateringen grundar sig på poststämpeln (som inte går att läsa utan pappersbilden). _____________________________________________________________________________ Referensbilder: neo-001 visar framsidan. _____________________________________________________________________________ Originalets ägare: Föreningen Fotografen Rudolphi. _____________________________________________________________________________ Släktskap: Nej _____________________________________________________________________________ Anteckning: På framsidan står "Herr Erik Olsson Hälsäter Hudiksvall (Svärds post)" "Delsbo den 19/7 Birgit och jag kommer i morgon å hälsar på dig om det inte regnar. Vi far på lörda kväll å tältar. Resten får du höra sen. Karin." _____________________________________________________________________________ Detaljer i bilden: frimärke, baksida vykort, _____________________________________________________________________________ Synpunkter: _____________________________________________________________________________ Dokument: _____________________________________________________________________________ Sökbar motivkod: ZEP ZED ZO _____________________________________________________________________________ Samlingens information: NEO-OOO. Här finns uppgifter om samlingen. Genom att söka på -OOO kan man hitta alla samlingar. _____________________________________________________________________________

Sökord:
Motivkategori:vykort
Id:11
Fotograf: qf okänd
Fotoår: Zokänt
Bildnummer: NEO-002
Förening: Fotografen Rudolphi
Land: SE
Motivplats: OKÄNT
Teknik: 86x137 mm, påsiktsbild s/v, 3x16 bitar, råskanning, upplösning 800 ppi
Rättighet: Föreningen Fotografen Rudolphi
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas:
Tidigare nr:
Samling: (NEO)
Skick:
Reg av: KR tel 070-6445466
Reg datum: 2009-04-15

redigera

textinformationbild
Bildtext:
INFORMATION OM MOTIVET Det är förbjudet att publicera bilden utan tillstånd. _____________________________________________________________________________ Bild nr: NEO-044 _____________________________________________________________________________ Namn på person(er) i bilden: OKÄND(A) q1 qk1 qm0 qu0 qb0 _____________________________________________________________________________ Beskrivning av motivet: Okänd ung dam med krigsfartyg i bakgrunden. Hon håller blommor i handen. Kan det vara en affisch för att värva soldater? Fartygen verkar vara från första världskriget. _____________________________________________________________________________ Bildhistoria: _____________________________________________________________________________ Dateringen grundar sig på: _____________________________________________________________________________ Referensbilder: _____________________________________________________________________________ Originalets ägare: Föreningen Fotografen Rudolphi. _____________________________________________________________________________ Släktskap: Nej. _____________________________________________________________________________ Anteckning: _____________________________________________________________________________ Detaljer i bilden: krigsfartyg, affisch, bänk, staket, rök, kanoner, hav, blommor, _____________________________________________________________________________ Synpunkter: _____________________________________________________________________________ Dokument: _____________________________________________________________________________ Sökbar motivkod: ZP ZED _____________________________________________________________________________ Samlingens information: NEO-OOO. Här finns uppgifter om samlingen. Genom att söka på -OOO kan man hitta alla samlingar. _____________________________________________________________________________

Sökord: Sjö, hav
Motivkategori:minne, konstverk, vykort,
Id:53
Fotograf: qf okänd
Fotoår: Zokänt
Bildnummer: NEO-044
Förening: Fotografen Rudolphi
Land: SE
Motivplats: OKÄNT
Teknik: 73x111 mm, påsiktsbild s/v, 3x16 bitar, råskanning, upplösning 800 ppi
Rättighet: Föreningen Fotografen Rudolphi
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas:
Tidigare nr:
Samling: (NEO)
Skick:
Reg av: KR tel 070-6445466
Reg datum: 2009-03-28

redigera

textinformationbild
Bildtext:
INFORMATION OM MOTIVET Det är förbjudet att publicera bilden utan tillstånd. _____________________________________________________________________________ Bild nr: NEO-051 _____________________________________________________________________________ Namn på person(er) i bilden: q0 _____________________________________________________________________________ Beskrivning av motivet: BLAXÅS _____________________________________________________________________________ Bildhistoria: _____________________________________________________________________________ Dateringen grundar sig på: _____________________________________________________________________________ Referensbilder: _____________________________________________________________________________ Originalets ägare: Föreningen Fotografen Rudolphi. _____________________________________________________________________________ Släktskap: Nej. _____________________________________________________________________________ Anteckning: På framsidan står Minne från BLAXÅS. _____________________________________________________________________________ Detaljer i bilden: landskap, vykort, berg, stup, sjö, klippa _____________________________________________________________________________ Synpunkter: _____________________________________________________________________________ Dokument: _____________________________________________________________________________ Sökbar motivkod: ZEP ZED _____________________________________________________________________________ Samlingens information: NEO-OOO. Här finns uppgifter om samlingen. Genom att söka på -OOO kan man hitta alla samlingar. _____________________________________________________________________________

Sökord: Landskap, natur
Motivkategori:landskap, natur
Id:60
Fotograf: qf C. Rudolphi (1904-1936)
Fotoår: Zokänt
Bildnummer: NEO-051
Förening: Fotografen Rudolphi
Land: SE
Motivplats: HÄLSINGLAND, HUDIKSVALL, HUDIKSVALL, FORSA, BLAXÅS
Teknik: 135x79 mm, påsiktsbild s/v, 3x16 bitar, råskanning, upplösning 800 ppi
Rättighet: Föreningen Fotografen Rudolphi
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas:
Tidigare nr:
Samling: (NEO)
Skick:
Reg av: KR tel 070-6445466
Reg datum: 2020-04-23

redigera

textinformationbild
Bildtext:
INFORMATION OM MOTIVET Det är förbjudet att publicera bilden utan tillstånd. _____________________________________________________________________________ Bild nr: NEO-067 _____________________________________________________________________________ Namn på person(er) i bilden: OKÄND(A) q1 qk1 qm0 qu0 qb0 _____________________________________________________________________________ Beskrivning av motivet: Vykort till Ruth Rudolphi från Brita Krans. Okänd dam i delsbodräkt. I bakgrunden buskar & två björkar troligen en fond. _____________________________________________________________________________ Bildhistoria: _____________________________________________________________________________ Dateringen grundar sig på: _____________________________________________________________________________ Referensbilder: Bakgrunden liknar den på neo-074 _____________________________________________________________________________ Originalets ägare: Föreningen Fotografen Rudolphi. _____________________________________________________________________________ Släktskap: Nej. _____________________________________________________________________________ Anteckning: På baksidan står "Brita Krans", "Fröken Rut Rudolphi Delsbo Ede", "Delsbo Rut Rudolphi". _____________________________________________________________________________ Detaljer i bilden: vykort, Delsbodräkt, folkdräkt, lövspänne, rekvisita, fond natur, _____________________________________________________________________________ Synpunkter: _____________________________________________________________________________ Dokument: _____________________________________________________________________________ Sökbar motivkod: ZP ZD _____________________________________________________________________________ Samlingens information: NEO-OOO. Här finns uppgifter om samlingen. Genom att söka på -OOO kan man hitta alla samlingar. _____________________________________________________________________________

Sökord: Ateljé
Motivkategori:porträtt
Id:76
Fotograf: qf okänd ev qf C. Rudolphi (1904-1936)
Fotoår: Zokänt
Bildnummer: NEO-067
Förening: Fotografen Rudolphi
Land: SE
Motivplats: HÄLSINGLAND, HUDIKSVALL, DELSBO
Teknik: 67x112 mm, påsiktsbild s/v, 3x16 bitar, råskanning, upplösning 800 ppi
Rättighet: Föreningen Fotografen Rudolphi
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas:
Tidigare nr:
Samling: (NEO)
Skick:
Reg av: KR tel 070-6445466
Reg datum: 2009-03-31

redigera

textinformationbild
Bildtext:
INFORMATION OM MOTIVET Det är förbjudet att publicera bilden utan tillstånd. _____________________________________________________________________________ Bild nr: NEO-091 _____________________________________________________________________________ Namn på person(er) i bilden: OKÄND(A) q6 qk4 qm2 qu0 qb1 _____________________________________________________________________________ Beskrivning av motivet: Vykort på hus i LÅNGSBO (som ligger efter Kalvstigen). Ett hus tillhörande en herrgård som byggdes av en dansk. Ett envåningshus med stående mörk panel & farstukvist och fasadflagga. I förgrunden cirkelrund gräsmatta med björk & med fontän. På gräsmattan ligger 2 herrar & tre damer och en flicka. _____________________________________________________________________________ Bildhistoria: _____________________________________________________________________________ Dateringen grundar sig på: _____________________________________________________________________________ Referensbilder: neo-091, mab-263 _____________________________________________________________________________ Originalets ägare: Föreningen Fotografen Rudolphi. _____________________________________________________________________________ Släktskap: Nej. _____________________________________________________________________________ Anteckning: _____________________________________________________________________________ Detaljer i bilden: hus, fontän, trappa, staket, träd, björk _____________________________________________________________________________ Synpunkter: _____________________________________________________________________________ Dokument: _____________________________________________________________________________ Sökbar motivkod: ZEP ZD _____________________________________________________________________________ Samlingens information: NEO-OOO. Här finns uppgifter om samlingen. Genom att söka på -OOO kan man hitta alla samlingar. _____________________________________________________________________________

Sökord: Gård, entré, veranda
Motivkategori:bebyggelse, vykort,
Id:100
Fotograf: qf C. Rudolphi (1904-1936)
Fotoår: Zokänt
Bildnummer: NEO-091
Förening: Fotografen Rudolphi
Land: SE
Motivplats: HÄLSINGLAND, HUDIKSVALL, DELSBO, LÅNGSBO
Teknik: 88x136 mm, påsiktsbild s/v, 3x16 bitar, råskanning, upplösning 800 ppi
Rättighet: Föreningen Fotografen Rudolphi
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas:
Tidigare nr:
Samling: (NEO)
Skick:
Reg av: KR tel 070-6445466
Reg datum: 2009-04-05

redigera

textinformationbild
Bildtext:
INFORMATION OM MOTIVET Det är förbjudet att publicera bilden utan tillstånd. _____________________________________________________________________________ Bild nr: NEO-100 _____________________________________________________________________________ Namn på person(er) i bilden: q0 _____________________________________________________________________________ Beskrivning av motivet: STÖMNESJÖN, mot väster. Ett hus står på en flotte eller liten ö ute i sjön. I bakgrunden ett karaktäristiskt berg med tre toppar. Bilden är såleden tagen närmare Ede men i samma riktning. I förgrunden träd. Lägg märke till det toppiga berget i bakgrunden. _____________________________________________________________________________ Bildhistoria: _____________________________________________________________________________ Dateringen grundar sig på: _____________________________________________________________________________ Referensbilder: I bakgrunden ett karaktäristiskt berg med tre toppar. Dessa förekommer äve på neo-135. neo-100, neo-135. _____________________________________________________________________________ Originalets ägare: Föreningen Fotografen Rudolphi. _____________________________________________________________________________ Släktskap: Nej. _____________________________________________________________________________ Anteckning: På framsidan står Delsbo. _____________________________________________________________________________ Detaljer i bilden: landskap, vykort, natur, sjö, stuga?, träd, brant berg, spetsigt berg, _____________________________________________________________________________ Synpunkter: _____________________________________________________________________________ Dokument: _____________________________________________________________________________ Sökbar motivkod: ZEP ZD _____________________________________________________________________________ Samlingens information: NEO-OOO. Här finns uppgifter om samlingen. Genom att söka på -OOO kan man hitta alla samlingar. _____________________________________________________________________________

Sökord: Landskap, natur Sjö, hav
Motivkategori:landskap, natur
Id:109
Fotograf: qf C. Rudolphi (1904-1936)
Fotoår: Zokänt
Bildnummer: NEO-100
Förening: Fotografen Rudolphi
Land: SE
Motivplats: HÄLSINGLAND, HUDIKSVALL, DELSBO, EDE
Teknik: 1123x79 mm, påsiktsbild s/v, 3x16 bitar, råskanning, upplösning 800 ppi
Rättighet: Föreningen Fotografen Rudolphi
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas:
Tidigare nr:
Samling: (NEO)
Skick:
Reg av: KR tel 070-6445466
Reg datum: 2009-04-15

redigera

textinformationbild
Bildtext:
INFORMATION OM MOTIVET Det är förbjudet att publicera bilden utan tillstånd. _____________________________________________________________________________ Bild nr: NEO-101 _____________________________________________________________________________ Namn på person(er) i bilden: q0 _____________________________________________________________________________ Beskrivning av motivet: DELSBO KYRKOGÅRD med KYKAN i bakgrunden sommaren 1954. Kortet taget av svågern Roy Johansson. _____________________________________________________________________________ Bildhistoria: _____________________________________________________________________________ Dateringen grundar sig på: Anteckning på baksidan. _____________________________________________________________________________ Referensbilder: neo-143, neo-101 (vid senare tidpunkt). _____________________________________________________________________________ Originalets ägare: Föreningen Fotografen Rudolphi. _____________________________________________________________________________ Släktskap: Nej. _____________________________________________________________________________ Anteckning: På baksidan står "DELSBO KYRKOGÅRD sommaren 1954. Taget av svåger Roy.". Anteckningen är skriven av Svea eller Nils Erik. _____________________________________________________________________________ Detaljer i bilden: KYRKA, DELSBO NYA KYRKA, KYRKOGÅRD, grav, gravsten, kors, grusgång, _____________________________________________________________________________ Synpunkter: _____________________________________________________________________________ Dokument: _____________________________________________________________________________ Sökbar motivkod: ZEP ZD _____________________________________________________________________________ Samlingens information: NEO-OOO. Här finns uppgifter om samlingen. Genom att söka på -OOO kan man hitta alla samlingar. _____________________________________________________________________________

Sökord: Kyrkoanläggning
Motivkategori:vykort, bebyggelse,
Id:110
Fotograf: qf Roy, Johansson Göteborg
Fotoår: Z1954
Bildnummer: NEO-101
Förening: Fotografen Rudolphi
Land: SE
Motivplats: HÄLSINGLAND, HUDIKSVALL, DELSBO, KNUTSLUNDA
Teknik: 79x54 mm, påsiktsbild s/v, 3x16 bitar, råskanning, upplösning 800 ppi
Rättighet: Föreningen Fotografen Rudolphi
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas:
Tidigare nr:
Samling: (NEO)
Skick:
Reg av: KR tel 070-6445466
Reg datum: 2009-04-05

redigera